Siviilivalmius, väestönsuojelu ja kansalaisten omatoiminen varautuminen

Pelastuslaitokselle on tullut väestönsuojelua ja väestönsuojia koskevia tiedusteluja Euroopan turvallisuustilanteen kiristyttyä. On ymmärrettävää, että tilanne horjuttaa meidän kaikkien turvallisuudentunnetta. Uhka ei kuitenkaan tällä hetkellä kohdistu Suomeen.

Suomen viranomaiset, mukaan lukien pelastustoimi on hyvin varautunut. Viranomaisten tehtäviin kuuluu pitää yllä väestön perushuoltoa ja yhteiskunnan toimintakykyä kriisitilanteissa sekä suojata väestöä tarvittaessa.

Väestön suojaaminen ja väestönsuojelu

Väestöä suojataan normaaliolojen häiriötilanteissa, esimerkiksi kemikaalionnettomuuksissa ja säteilytilanteissa. Tällöin pääasiallinen suojautumistapa on sisälle suojautuminen. Väestön varoittaminen on osa väestön suojaamista. Väestöhälyttimillä annetaan varoitus uhasta, joka edellyttää ihmisten suojautumista sisätiloihin. Väestöhälyttimillä annettavaa varoitusta täydennetään aina radiossa ja televisiossa välitettävällä vaaratiedotteella.

Väestönsuojelulla tarkoitetaan väestön suojaamista aseellisen konfliktin aikana. Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat myös evakuoida eli siirtää väestöä. Väestönsuojelun suunnittelu ja väestönsuojeluun varautuminen on osa viranomaisten tehtäviä. Lisätietoja väestönsuojelusta https://intermin.fi/pelastustoimi/vaestonsuojelu

Väestönsuojat

Väestönsuojat suojaavat siviiliväestöä. Väestönsuoja suojaa mm. räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta sekä säteilyltä ja terveydelle vaarallisilta aineilta. Suomessa oli vuonna 2020 noin 54 000 väestönsuojaa, joissa on noin 4,4 miljoonaa väestönsuojapaikkaa.

Väestönsuojia on siellä, missä ihmisiä on paljon ja rakennukset ovat suuria eli pääasiassa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa. Suurin osa väestönsuojista on kiinteistökohtaisia väestönsuojia.

Harvaan asutuilla alueilla, maaseudulla ja omakotialueella ei yleensä ole väestönsuojia, eikä asukkaille ole osoitettu suojapaikkaa. Näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamiseen tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa.

Yleisimpiä kysymyksiä väestönsuojista ja vastaukset löydät täältä: https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/vaestonsuojelu/

Omatoiminen varautuminen

Kansalaisten omatoiminen varautuminen on tärkeä osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Kansalaisilla tulisi olla kyky selvitä 72 tuntia kotonaan erilaisissa häiriötilanteissa esim. sähkön- tai vedenjakelun häiriötilanteissa. Lisätietoja https://72tuntia.fi/