PELASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET 22.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

16 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

17 § Pöytäkirjan tarkastajat      

18 § Käsittelyjärjestys     

19 § Toiminta ja talous

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.  

20 § Virkamiesten päätökset  

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

21 § Pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.