Pelastuslautakunnan päätökset 15.9.2020

Tiedote 15.9.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

10 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

11 § Pöytäkirjan tarkastajat      

12 § Käsittelyjärjestys     

13 § Saapuneet kirjeet

Merkittiin tiedoksi.

14 § Virkamiesten päätökset

Merkittiin tiedoksi.

15 § Toiminta ja talous

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.  

16 § Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio v. 2021  

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisäksi pelastuslautakunta toteaa, että kuntien on tulevaisuudessa sitouduttava palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan toteuttamiseen vuosina 2022-2024.