Pelastuslautakunnan päätökset 14.9.2021

Tiedote 14.9.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

19 § Pöytäkirjan tarkastajat

20 § Käsittelyjärjestys

21 § Toiminta ja talous

Merkittiin tiedoksi.

22 § Pelastustoimen suunnitelmien sekä varautumisen ja väestönsuojelua koskevien suunnitelmien

tilanne

Merkittiin tiedoksi.

23 § Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2022

Merkittiin tiedoksi.

24 § Palvelutasopäätöksen valmistelutilanne

Merkittiin tiedoksi.

25 § Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio v. 2022

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

26 § Pelastuslautakunta saapuneet kirjeet

Merkittiin tiedoksi.

27 § Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.