Nuohouspalvelut vapautuvat 1.7.2019

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset on hyväksytty ja vahvistettu. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. 

Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat Kanta-Hämeessä kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen 30.6.2019. Pelastuslain muutos vaikuttaa maakuntamme alueella nuohouksen järjestämiseen vasta 1.7.2019 alkaen, siihen asti toimitaan nykyisten sopimusten ja käytäntöjen mukaisesti.

Lakimuutoksen myötä koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Lisätietoja

pelastuspäällikkö Petri Talikka
p. 03 621 2453
petri.talikka@pelastuslaitos.fi