Nuohouspalvelut vapautuivat 1.7.2019

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa aiemmin käytössä olleen piirinuohousjärjestelmän loppumista siirtymäajan jälkeen 1.7.2019.

Lakimuutoksen myötä koko maassa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Lisätietoja

pelastuspäällikkö Petri Talikka
p. 03 621 2453
petri.talikka@pelastuslaitos.fi