ulkoinen pelastussuunnitelma

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslain (379/2011) 48 §:n perusteella pelastuslaitoksen on laadittava erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa pelastuslaitoksen on kuultava …